Syrian Bread

2014 Syrian 7″ round 4 12oz
2012 wheat Syrian 7″ round 4 12oz
2094 low carb Syrian 4 9oz
2366 white wrap 6″ round 12 28oz
2015 large Syrian 10″ round 3 14oz
2066 lavash 10″ round 4 14oz
2067 wheat lavash 10″ round 4 14oz
2057 spinach lavash 10″ round 4 14oz
2058 sundried tomato 10″ round 4 14oz
2059 garlic & herb lavash 10″ round 4 14oz
2194 low carb multigrain 10″ round 12 36oz
2166 white wrap 12″ round 12 48oz
2167 wheat wrap 12″ round 12 48oz
2157 spinach wrap 12″ round 12 48oz
2158 sundried tomato wrap 12″ rd 12 48oz
2159 garlic & herb wrap 12″ round 12 48oz
2069 lavash square 6 16oz
2073 low carb square lavash 6 14oz
9002 sweet muffins 6 16oz
1192 flat bread 4 14oz
2100 honey wheat flat bread 5
2101 multigrain flat bread 5
2104 garlic & herd flat bread 5
2266 white wrap 10″ round  12pk 12
2267 wheat wrap 10″ round 12pk 12
2082 deli thins white 8
2083 deli thins wheat 8